Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer og tjenesteydelser online på www.gastromondo.dk


Gastromondo.dk ejes af:
Gastromondo ApS
Værnedamsvej 11, 1819 Frederiksberg C
CVR: 39293803

E-mail: info@gastromondo.dk

Generelt
Gastromondo samler eksklusive fødevarer, rejser, smagninger, keramik, service og vin på ét sted. Køber vil blive budt på alt fra opskrifter og smagekasser fra lokale madproducenter til indsigt omkring de nyeste gastronomiske trends og særlig adgang til unikke madarrangementer.
Ved køb på gastromondo.dk accepterer køber følgende generelle betingelser.
 
Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid.


Køber er berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.


Sælger har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.Alle priser på www.gastromondo.dk er inklusive moms og afgifter.

Betaling
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Eurocard. 

Ligeledes trækkes beløbet straks ved brug af mobilepay.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når sælger/leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte varer, udstedes et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betalingen for varerne sker i forbindelse med afsendelse fra sælger/leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra sælgeren/leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko
Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser, der følger nedenfor.Som udgangspunkt sendes varerne samme dag, som ordren er accepteret inden for normal arbejdstid. Dog har nogle varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Levering til ikke-brofaste øer* kan ikke ske uden ekstra omkostninger. Der kan forekomme forlænget leveringstid, og der er ikke mulighed for opbæring, eller andre serviceydelser.*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofaste øer levereres varerne på nærmeste kajkant på fastlandet eller nærmeste pakkebutik. Levering kan ikke ske til Færøerne eller Grønland.Leveringstiden vil typisk udgøre max. 5 arbejdsdage ved standardlevering. Afvigelser herfra vil fremgå, når køber bestiller varer på www.gastromondo.dk

Ved modtagelse af varer opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til sælger via www.gastromondo.dkEfter levering påhviler ansvar og risiko for varer alene køber.Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
køber skal meddele sælger via www.gastromondo.dk om eventuelle mangler ved varer indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. Sælgers modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.  


Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Køber skal afholde de direkte fragtomkostninger. Sælger vil dog refundere købers rimelige fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så sælger kan tilbagebetale købers fragtomkostninger. Vi anbefaler altid at man returnerer sit køb som pakkepost med tilhørende tracking ID.Ved returnering af varen, bedes problemet beskrevet så detaljeret som muligt.
Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.


Fortrydelsesret

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 30 dage.Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesretten 30 dage efter den dag, køber får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette.

Håndtering af personoplysninger
Når køber bruger gastromondo.dk giver køber sælger lov til at registrere og gemme dine indtastede oplysninger såsom navn og e-mailadresse til brug ved kontakt i forbindelse med praktiske oplysninger i forbindelse med levering af produkt/tjenesteydelsen. Det bruges også til at give dig relevante tilbud. Der indsamles ikke personfølsomme oplysninger.

Gastromondo.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af personoplysningerne. Gastromondo.dk opbevarer personoplysningerne i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger afgivet til gastromondo.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, idet køber dog giver samtykke til, at oplysningerne videregives til den producent, som er ansvarlig for produktet, som køber  køber via gastromondo.dk. Ved køb accepteres det at gastromondo.dk og producenten kan kommunikere elektronisk med køberen.

Gastromondo.dk anvender cookies og logstatistik på hjemmesiden med det formål at optimere vores ydelser, ligesom cookies medvirker til at gøre dit besøg til en nem og god oplevelse. Gastromondo.dk bruger logstatistik for at kunne se tendenser i, hvordan vores hjemmeside bruges, så vi hele tiden kan gøre den bedre.

Gastromondo.dk bruger derudover dine personoplysninger bl.a. til statistik via Google Analytics, og til kampagner f.eks. via Facebook og via Google Adwords.

Køber kan altid henvende sig til gastromondo.dk og få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret, og køber har ret til at gøre indsigelse mod gastromondo.dk registrering af personoplysninger samt ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder følger af persondataloven. Kontakt sker bedst via vores e-mail: info@gastromondo.dk
 
Elektronisk kommunikation og nyhedsbreve
Ved accept af nærværende handelsbetingelser, accepterer køber at gastromondo.dk kommunikerer til dig, herunder sender e-mails, sms’er eller ringer dig op vedr. pågældende produktkøb. Køber har endvidere mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve fra gastromondo.dk. Der sendes ikke nyhedsbreve til dig medmindre køber selv har bedt om det, og har køber tilmeldt dig, kan køber til enhver tid framelde dig nyedsbrevet igen. Dette sker ved at “unsubscribe” i bunden af det nyhedsbrev, køber har modtaget fra gastromondo.dk.

Markedsføring

E-mail-adressen, som sælger har modtaget i forbindelse med købers bestilling på gastromondo.dk, kan benyttes af sælger til at markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive e-mail adressen info@gastromondo.dk

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.Handelsbetingelserne er opdateret den 01. februar 2018